Uroczyście udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00
Zgłaszając dziecko do chrztu potrzebne są:
  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych w zakresie wiary z parafii, w której zamieszkują (dot. osób z poza tutejszej parafii)
Wg Kodeksu prawa kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców;
  • posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek lub proboszcz dopuszcza wyjątek;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych dziecka - w środę przed pierwszą niedzielą miesiąca po wieczornej Mszy św.