Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:
 • dowody osobiste narzeczonych
 • akt chrztu (dot. osób ochrzczonych poza tutejszą parafią)
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 • świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające stan wolny nupturientów
Na spotkaniu ustala się:
 • tożsamość osób, wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie
 • stan cywilny
 • dobrowolność decyzji o zawarciu małżeństwa
 • czy nie zatajone zostały sprawy, które mogłoby zakłócić ich wspólnotę życia
 • czy nie ma jakiejkolwiek przeszkody, uniemożliwiającej zawarcie ważnego związku małżeńskiego
 • czy mają właściwą świadomość zawierania małżeństwa jako nierozerwalnego, wyłącznego, sakramentalnego, mającego na celu wzajemne uświęcenie, przyjęcie i wychowanie dzieci
 • czy zdają sobie sprawę z obowiązków stanu małżeńskiego oraz czy są zdolni do ich spełnienia

Dekoracja kościoła jest sprawą indywidualną pary. Nowożeńcy również sami proszą kościelnego o przygotowanie kościoła, organistę o grę na ślubie i ministranta o służbę podczas Mszy.